Dziś jest:

Strona Główna

ISO 9001:2015

W dniach 17-18 listopada 2016 r. został przeprowadzony po raz kolejny przez jednostkę certyfikującą audit ponownej certyfikacji mający na celu zarówno potwierdzenie efektywności działania systemu, jego rozwój oraz ciągle doskonalenie, jak również przedłużenie okresu obowiązywania certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami nowej normy  ISO 9001:2015.  Ukazanie się w październiku 2015 r. normy PN-EN ISO 9001:2015-10 wymaga od podmiotów posiadających certyfikat ISO 9001:2008, aby w ciągu 3-letniego okresu przejściowego, dostosowały  swój  system do nowych wymagań. Audit ponownej certyfikacji był okazją do jak najszybszego dostosowania systemu i wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji systemowej. W wyniku przeprowadzonego auditu auditor wiodący zebrał odpowiednią liczbę dowodów potwierdzających spełnianie w Urzędzie Miejskim w Pułtusku wymagań normy ISO 9001:2015 i pozytywnie zarekomendował odnowienie certyfikatu na kolejne 3 lata w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych własnych i zleconych zaspokajających potrzeby społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój Gminy Pułtusk.

 

Od września 2009 r. Urząd Miejski w Pułtusku wraz z 9 innymi urzędami administracji publicznej z województw mazowieckiego i warmińsko‑mazurskiego uczestniczył w projekcie „Po pierwsze jakość – wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania jakością w urzędach administracji samorządowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Biorąc pod uwagę rodzaj działalności oraz służebny charakter w stosunku do społeczeństwa, instytucje administracji publicznej powinny przywiązywać dużą wagę do standardu świadczonych przez siebie usług. Samorząd musi dbać o tworzenie korzystnych i przyjaznych warunków życia swoich obywateli, co w przyszłości przyczyni się do lepszego rozwoju danego Certyfikat ISO 9001:2015 dla Urzędu Miejskiego obszaru. Ciągłe doskonalenie jest znacznie łatwiejsze w momencie, gdy urząd posiada skuteczne narzędzia zarządzania. Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów, a certyfikat ISO 9001 atrybutem nowoczesnego urzędu.
System zarządzania jakością, dobrze wdrożony i utrzymywany daje jednostce administracji wiele korzyści:
• uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
• wprowadzenie mechanizmów zapewniających dbałość o interesanta i jego pozytywną ocenę świadczonych przez samorząd usług, wzrost wiarygodności organizacji ze strony interesantów, budowanie wizerunku urzędu profesjonalnego i przyjaznego dla interesantów,
• podniesienie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów,
• lepszy wizerunek w oczach wyborców – Urząd przyjazny dla interesanta,
• udowodnienie ponoszonych wydatków – wzrost wiarygodności wobec decydenta przyznającego środki,
• usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania, eliminacja zbędnych lub dublujących się działań,
• gwarancja i polepszenie jakości oferowanych usług,
• poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
• usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
• jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
• ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
• ciągłe doskonalenie działań instytucji poprzez wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian
• prestiżowy certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, który jest dowodem na świadczenie przez organizację usług na najwyższym, stałym poziomie.

 

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//