Ulica Konopnickiej po remoncie
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W ramach remontu ciągu ulic „Starego Miasta” zakończono przebudowę ulicy Marii Konopnickiej. Zgodnie z projektem ułożono krawężniki, wykonano chodniki i nawierzchnię jezdni w całości z płyty lub kostki granitowej. Ulica stała się nie do poznania. Pozostało jeszcze do uzupełnienia zadrzewienie.
W przygotowanych stanowiskach zostaną posadzone trzy gatunki drzew: buk pospolity, ambrowiec
i glediczja.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych