Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi w Pułtusku  realizowany jest projekt pod nazwą „Tych dni historia nie zapomni…”. W  jego ramach w hali liceum, 26.09.2019r. miała miejsce uroczystość, upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem sprawowali: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Starosta Pułtuski.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Minister Środowiska Henryk Kowalczyk,  Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska wraz ze swoją zastępczynią Dorotą Skrzypek, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie dr Dariusz Gałaszewski, Wicestarosta Pułtuski Beata Jóźwiak, Sekretarz Miasta Pułtusk Patrycja Kazimierczak, Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty Ziemi Pułtuskiej Jolanta Siejbik.

Uroczystości towarzyszyła przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie  wystawa pt. „Rzeczpospolita utracona”. Zostały także wręczone nagrody w konkursie filmowym „Mój region w czasie okupacji – relacje i wspomnienia świadków”. Jednym z punktów programu była sesja popularnonaukowa. Na zakończenie uczniowie oraz absolwenci LO im. Piotra Skargi przedstawili spektakl literacko–muzyczny. Część artystyczną wraz z uczniami i absolwentami szkoły przygotowały nauczycielki – Jolanta Rutkowska i Lidia Ambroziak.

Organizatorami uroczystości byli: Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, Instytut Pamięci Narodowej,  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Pułtuskiej.