TRWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PŁOCOCHOWIE

Przebudowa drogi  była długo oczekiwaną przez mieszkańców Płocochowa i okolic inwestycją. Fatalny stan nawierzchni powodował duże utrudnienia w ruchu kołowym. Dodatkowo ciągłą dewastację drogi powodują samochody służb komunalnych o dużej ładowności, które muszą dojechać do zlokalizowanego w pobliżu składowiska odpadów i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aktualnie, pomimo iż inwestycja … Czytaj dalej TRWA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W PŁOCOCHOWIEczytaj więcej…