Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przebudowa drogi  była długo oczekiwaną przez mieszkańców Płocochowa i okolic inwestycją. Fatalny stan nawierzchni powodował duże utrudnienia w ruchu kołowym. Dodatkowo ciągłą dewastację drogi powodują samochody służb komunalnych o dużej ładowności, które muszą dojechać do zlokalizowanego w pobliżu składowiska odpadów i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aktualnie, pomimo iż inwestycja wciąż jest realizowana, można zaobserwować efekty wykonanych prac.

Płocochowo remont drogi

Inwestycja jest możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Pułtusk otrzymała dofinansowanie w kwocie 2.225.446,00 zł. na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Płocochowo w Gminie Pułtusk.

Zakres prac obejmuje przebudowę drogi, wykonanie chodników, jezdni na odcinku prowadzącym do szkoły oraz zatoki autobusowej i remont mostu.

Łączny koszt inwestycji: 3 442 343,43 zł.

Wydział Edukacji i Promocji