Tablica_Rynek
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Na pułtuskim Rynku zostanie wkrótce ustawiona tablica informująca turystów, gości odwiedzających nasze Miasto – z jak cennym i niepowtarzalnym zabytkiem urbanistycznym w skali Europy się zetknęli.

Inwestycja została dofinansowana w ramach projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego
w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

Treść tablicy w załączeniu do pobrania.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych