Dziś jest:

Strona Główna

Zespół Turystyki i Promocji

Aneta Purzycka
tel.: 23 692 84 24
e – mail: aneta.purzycka@pultusk.pl

Jadwiga Bednarczyk-Ponichtera
główny specjalista ds. obsługi medialnej i promocji miasta
tel.: 23 692 83 07
e – mail: jadwiga.bednarczyk-ponichtera@pultusk.pl

Gminne Centrum Informacji
Michał Pawłow
referent ds. informacji turystycznej
tel.: 23 692 84 24
e – mail: michal.pawlow@pultusk.pl

Janina Kamińska
pomoc administracyjna
tel.: 23 692 84 24

 


Do zakresu działania Zespołu Turystyki i Promocji należy w szczególności:

1) prowadzenie stałego monitoringu funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych w zakresie możliwości realizacji zadań w zakresie promocji, turystyki oraz zadań infrastrukturalnych gminy na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw;
2) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków pozabudżetowych;
3) nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi i krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
4) wdrażanie strategii rozwoju społeczno¬-gospodarczego gminy, w tym opracowywanie programów operacyjnych do strategii;
5) podejmowanie działań i kreowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałaniu bezrobociu;
6) współpraca z podmiotami gospodarczymi, w tym koordynowanie spraw związanych z funduszami poręczeń kredytowych;
7) organizowanie współpracy władz gminy z innymi samorządami, instytucjami i organizacjami w zakresie zadań promujących gminę;
8) tworzenie banku informacji o stanie gospodarczym gminy, podmiotach gospodarczych oraz projektowanych zamierzeniach gospodarczych;
9) wspieranie inicjatyw w celu upowszechniania agroturystyki w gminie;
10) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych pozabudżetowych;
11) współpraca przy sporządzaniu strategii rozwoju gminy, jej aktualizowanie i monitorowanie;
12) sporządzanie i upowszechnianie materiałów kreujących pozytywny wizerunek gminy;
13) sporządzenie banku ofert gospodarczych oraz ich bieżące aktualizowanie;
14) analizowanie i diagnozowanie zjawisk społeczno¬-gospodarczych w zakresie bezrobocia;
15) koordynowanie gminnych imprez z zakresu kultury i sportu w tym przygotowywanie i prowadzenie imprez promocyjnych, kulturalnych i sportowych;
16) promocja gminy, w szczególności poprzez:
a) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych o gminie,
b) przygotowywanie materiałów promocyjnych i uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach,
c) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
d) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kwartalnika „Pułtusk Nowoczesnym Miastem z Tradycjami”,
e) prowadzenie spraw związanych z promocją gminy na internetowych serwisach informacyjnych,
f) współpraca z mediami,
17) prowadzenie informacji turystycznej oraz gminnego centrum informacji (GCI).

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//