Dziś jest:

Strona Główna

Fundusze Unii Europejskiej

Fundusze UE dla Mazowsza

Na lata 2014-2020 Polska otrzymała 120,1 mld euro ze środków unijnych, w tym 82.5 mld euro w ramach funduszy polityki spójności. Wsparcie dedykowane wyłącznie rozwojowi województwa obejmuje Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, czyli w skrócie RPO WM.
Rolę Instytucji Zarządzającej (IZ) regionalnym programem oraz instytucji certyfikującej wydatki w ramach funduszy europejskich pełni Zarząd Województwa Mazowieckiego. Wdrażanie programu należy do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (osie priorytetowe I-VII i IX-X), Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (oś priorytetowa VIII) oraz miasta stołecznego Warszawa (projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – (ZIT WOF).
W ramach RPO WM 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania tzw. projektów twardych (np. inwestycje w odnawialne źródła energii czy drogi) wspieranych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz tzw. projektów miękkich, przeznaczonych na inwestycje w zasoby ludzkie (np. edukacja, integracja społeczna czy wsparcie na rynku pracy), wspieranych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Dotychczas projekty miękkie nie wchodziły w skład RPO WM i dofinansowywane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekty, na które możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020 obejmują 10 obszarów.
I. Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce (EFRR)
II. Wzrost e-potencjału Mazowsza (EFRR)
III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości (EFRR)
IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną (EFRR)
V. Gospodarka przyjazna środowisku (EFRR)
VI. Jakość życia (EFRR)
VII. Rozwój regionalnego systemu transportowego (EFRR)
VIII. Rozwój rynku pracy (EFS)
IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem (EFS)
X. Edukacja dla rozwoju regionu (EFS)

Szczegółowe informacje o funduszach unijnych dla Mazowsza oraz harmonogram naboru wniosków  o dofinansowanie na lata 2014-2020 dostępne są na stronach:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich mieści się w Ciechanowie przy ul. Kościuszki 5.

Infolinia 801 101 101

...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//