Dziś jest:

Strona Główna

Aktualności

Porozumienie podpisane
Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2015 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pułtusku, Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku zawarli porozumienie w sprawie współdziałania, wzajemnej pomocy i współpracy w zakresie organizowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć.

Celem porozumienia jest zapewnienie przedsiębiorcom z terenu powiatu pułtuskiego uczciwej konkurencji poprzez wyeliminowanie przypadków prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego prawem zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia.

Strony Porozumienia zobowiązały się do wzajemnej współpracy, w szczególności poprzez:
1) przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej skierowanej do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży gazu płynnego,
2) podejmowanie działań w terenie,
3) uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach roboczych w celu wymiany doświadczeń i podejmowania kolejnych działań,

4) informowanie o dokonanych ustaleniach i podejmowanych działaniach w przedmiotowym zakresie.

 

pasek.jpg
Informator turystyczno-gospodarczy


Szanowny Przedsiębiorco z terenu Gminy Pułtusk!

      Burmistrz Miasta Pułtusk uprzejmie informuje, że Gmina Pułtusk – w ramach działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – podjęła inicjatywę mającą na celu promocję lokalnych przedsiębiorstw, w ramach której przygotowywany jest projekt informatora turystyczno-gospodarczego.
Celem publikacji, oprócz zaprezentowania walorów turystycznych Pułtuska i okolic, jest stworzenie kompleksowego informatora gospodarczego, prezentującego firmy działające na terenie naszego miasta i gminy.
W związku z tym Burmistrz Miasta Pułtusk zaprasza przedstawicieli podmiotów gospodarczych do aktywnego uczestnictwa w podjętym przedsięwzięciu oraz zachęca do zaprezentowania własnej firmy ww. publikacji. Dane dotyczące firmy i jej działalności, udokumentowane kilkoma zdjęciami, należy przekazać do wydawcy informatora – Agencji Wydawniczo-Reklamowej AGA PRESS – odpowiedzialnej za realizację projektu.
Przygotowywana publikacja będzie pełniła rolę szeroko dystrybuowanego elementu promocyjnego Miasta i Gminy Pułtusk zarówno w kraju, jak i za granicą, dlatego też zostanie wydana w dużym nakładzie w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej.
W sprawie uzyskania bliższych informacji na temat projektu prosimy o kontakt z Agencją Wydawniczo Reklamową AGA PRESS, ul.Świętojańska 15, 06-100 Pułtusk. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Pani Agnieszka Anulewicz, tel. 500 098 225.

 

Krzysztof Nuszkiewicz
Burmistrz Miasta Pułtusk

 

pasek.jpg
 Pułtuski Dzień Przedsiębiorcy

W dniu 23 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, z inicjatywy Burmistrza Miasta Pułtusk – Krzysztofa Nuszkiewicza, odbyła się I edycja Pułtuskiego Dnia Przedsiębiorcy.
Oficjalnego otwarcia Pułtuskiego Dnia Przedsiębiorcy dokonała Róża Krasucka – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk. Spotkanie prowadziła Ewa Węgłowska – Asystent Burmistrza Miasta Pułtusk. Spotkanie miało charakter informacyjno-edukacyjny pod hasłem „Urząd bliższy Przedsiębiorcy”. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych
im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Obecni byli także mieszkańcy zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości na terenie Gminy Pułtusk.
Przedstawione zostały niżej wymienione zagadnienia:
1. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej
lub na jej rozwój” – Paweł Cieśliński, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Ciechanowie.
2. „Możliwość dofinansowania własnej działalności gospodarczej” – Agata Kinga Łojek, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.
3. „Możliwość uzyskania wsparcia dla pracodawców związanego z dofinansowaniem miejsc pracy” – Agata Kinga Łojek, Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku.
4. „Logika poszukiwania oraz zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania
dla potrzeb rozwoju działalności przedsiębiorstwa, możliwości pozyskania funduszy” – Michał Miklewski, MICHAŁ MIKLEWSKI CONSULTING Stargard Szczeciński.
5. „Podleganie ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej” – Dorota Karp, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku.
6. „Dofinansowanie działań płatników składek w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń zawodowych powodujących wypadki i choroby zawodowe” – Dorota Karp, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku.
7. „Platforma Usług Elektronicznych jako wygodny, sprawny i bezpieczny kontakt z ZUS” – Dorota Karp, Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pułtusku.
8. „Jak zarejestrować działalność gospodarczą?” – Żaneta Hermanowska, Urząd Miejski w Pułtusku.
9. „Zachęty i preferencje dla inwestorów” – Teresa Gąsiorowska, Urząd Miejski w Pułtusku.
10. „Formy opodatkowania działalności gospodarczej” – Monika Trawińska,
Urząd Skarbowy w Pułtusku,
11. „E-deklaracje – wysyłanie PIT przez internet jest proste” – Monika Trawińska,
Urząd Skarbowy w Pułtusku.

Po zakończeniu I części Pułtuskiego Dnia Przedsiębiorcy rozpoczęły się indywidualne konsultacje. Ta forma komunikacji i edukacji cieszyła się dużym zainteresowaniem i była okazją do bezpośrednich rozmów z ekspertami reprezentującymi ww. instytucje.

dd1

dd2

...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//