podpisanie umowy na dofinansowanie OSP
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pułtusk otrzymały wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego”.

Umowy z beneficjentami, podpisali 22 lipca br. Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska, Anna Król – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamilą Mokrzycką w obecności Wojciecha Gregorczyka – Burmistrza Miasta Pułtusk oraz przedstawicieli poszczególnych gmin.

29 tys. zł dofinansowania otrzymała jednostka OSP w Trzcińcu, 27 tys. zł przekazano jednostce OSP  w Grabówcu. Otrzymane wsparcie finansowe z resortu środowiska pozwoli na zakup sprzętu ochrony osobistej dla strażaków OSP.

Celem wsparcia finansowego OSP jest unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

podpisanie umowy na dofinansowanie OSP

Wydział Edukacji i Promocji