Grant dla Stowarzyszenia AMAZONEK
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przedstawicielki stowarzyszenia, Prezes Teresa Osowiecka oraz Wiceprezes Jadwiga Borkowska, podpisały umowę na dofinansowanie działań na rzecz lokalnej społeczności. W tym przypadku na rzecz wzmacniania roli kobiet oraz promocji ochrony zdrowia i profilaktyki  onkologicznej.

Grant dla Stowarzyszenia AMAZONEK
Podpisanie umowy

Organizatorem programu był niezmiennie BNP PARIBAS S.A. Instytucja kieruje swój program do pracowników banku, którzy pragną wesprzeć lokalne podmioty społeczne.

Samorząd Gminy Pułtusk gratuluje Stowarzyszeniu Amazonek w Pułtusku otrzymania grantu, a Dyrektorowi BNP PARIBAS S.A. Oddział w Pułtusku Sławomirowi Woźniakowi składa serdeczne podziękowania za działalność na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych.

Oficjalne przekazanie grantu nastąpi w niedzielę, 15 grudnia podczas spotkania opłatkowego mieszkańców przed pułtuskim Ratuszem.