Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku powstała nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Na jej dofinansowanie przyznano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 80.000,00 zł, co stanowiło 82,83% całkowitego kosztu zadania. Inwestycja zamknęła się w kwocie 96.586,00 zł. Dzięki dofinansowaniu powstała infrastruktura, przy pomocy której najmłodsi mieszkańcy miasta mogą zdobyć wiedzę na temat środowiska i obowiązku jego ochrony. Ścieżka obejmuje różnorodną tematykę, m.in. z zakresu:

Zoologii: Światowid, Kostki wiedzy, Sprawność, Zegar Przyrody;

Ekologii: Koło wiedzy, Labirynt natury typ 5;

Ornitologii: Puzzle z księgą wiedzy, Światowid, Labirynt Natury typ Zegar, Pamięciówka, Kostki wiedzy, Galeria Budek Lęgowych;

Dendrologii: Kostki wiedzy, Zegar Przyrody.

Dobór aktywnych gier edukacyjnych z ww. dziedzin nauki przyczynia się do poszerzenia wiedzy młodego pokolenia nt. środowiska przyrodniczego i podniesienia atrakcyjności zajęć edukacyjnych, sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu, a jednocześnie zachęca dzieci i młodzież do podejmowania działań odkrywczo-poznawczych.

Inwestycja została dofinansowana w ramach konkursu pn.: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej”, którego celem była „Aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz budowanie postaw proekologicznych, upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat fauny i flory występującej na terenie województwa mazowieckiego”.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych