Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Ponad 313 tys. zł będzie kosztowała przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzciniec.  Zgodnie z podpisaną w minioną środę umową, nową drogę będzie można użytkować od 15 października br.

Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 215 tys. zł.

Wartość robót opiewa na kwotę 313 313,00 zł.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma z Kacic, Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia bitumiczna z obustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m. Odcinek przeznaczony do przebudowy ma długość  330 m

Nawierzchnia zjazdów na posesje zabudowane będzie wykonana z kostki betonowej  a nawierzchnia zajadów na pola z kruszywa.