Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W poniedziałek, 19 sierpnia rozpoczynają się prace związane z remontem wieży ratuszowej.

Umowa na wykonanie inwestycji, została podpisana we wtorek, 13 sierpnia br.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, inwestycja zostanie zrealizowana przez firmę MABIS Sp. z o.o. z Piastowa.


W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane polegające na renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian, naprawie stolarki okiennej oraz naprawie zadaszenia, narożników i parapetów wieży ratuszowej w Pułtusku, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-75.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31 października br.

Wartość robót – 488.280,53 zł.