Pułtuski Wrzesień plakat z programem
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Szanowni Państwo – Mieszkańcy i Goście Gminy Pułtusk,

tegoroczny wrzesień to czas znaczących w historii Polski i świata, rodzin i poszczególnych ludzi osiemdziesiątych rocznic –wybuchu II wojny światowej, agresji sowieckiej na Polskę, utworzenia podziemnego Państwa Polskiego oraz deportacji z Pułtuska społeczności żydowskiej. Samorząd Gminy Pułtusk  postanowił o organizacji obchodów tych rocznic w ramach cyklu wydarzeń pn.: „Pułtuski Wrzesień 1939-2019”.

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa z apelem, abyście uczestniczyli w naszych lokalnych wydarzeniach – uroczystościach oficjalnych pod pułtuskimi pomnikami pamięci, promocji książki, „Narodowym Czytaniu”, obejrzeli spektakl ”Restauracja” na podstawie sztuki Wiesława Wiernickiego oraz przygotowane wystawy. W sposób szczególny chciałbym zaprosić Państwa na wydarzenia 7 września 2019 r., które samorząd gminny współorganizuje z samorządem powiatu i licznymi podmiotami:  Piknik Militarny poprzedzony rajdem rowerowym szlakiem miejsc pamięci narodowej z komentarzem historycznym. Mam nadzieję, że to wydarzenie połączy pokolenia i pozwoli nam, lokalnej społeczności, ponad podziałami, wspólnie uczcić tegoroczne rocznice.

Uważam, że Państwa udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia września 1939 roku jest niezwykle ważny. Każdego roku znikają z naszego otoczenia świadkowie tamtych dni. To na nas i na kolejnych pokoleniach będzie spoczywał obowiązek pamięci wobec tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, często poświęcając za nią własne życie, gdyż jak mówił Jerzy Waldorff „  walcząc o przyszłość narodu, trzeba się oprzeć o jego groby”.  Ważnym aspektem uczestnictwa w lokalnych uroczystościach patriotycznych, jest to, że jest ono doskonałą lekcją wychowania.

Mam nadzieję, że każdy z Państwa – rodzic, nauczyciel, przedstawiciel samorządu , firmy, organizacji uczestnictwo własne i tych, za których odpowiada, w wydarzeniach organizowanych w ramach „Pułtuskiego Września 1939-2019” będzie odczuwał jako wewnętrzną potrzebę, a nie narzucony obowiązek.       

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk

Pułtuski Wrzesień plakat z programem