Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Dzisiaj, tj. 15 maja 2020r. upływa termin płatności opłaty za psa oraz II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nr rachunku 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555.

oprac. Referat Podatków i Opłat Lokalnych