urząd miejski Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Informujemy, że w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, wszelkie wydarzenia patriotyczne, kulturalne, sportowe, rozrywkowe, promocyjne, organizowane i współorganizowane przez Gminę Pułtusk, które miały odbyć się do końca czerwca 2020 r. – zostały odwołane.

Na bieżąco będziemy ogłaszać ewentualne zmiany dotyczące zakresu i terminu obowiązywania odwołania.

Wydział Edukacji i Promocji