Remont mostu Świętojańskiego
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 7 maja br. tuż przed południem wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej drugiej kapy chodnikowej do granicy krawężnika Mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony północnej.
W najbliższym czasie firma realizująca inwestycję przystąpi do wzmocnienia skarp, położy płytę najazdową od strony Placu Teatralnego, a w następnej kolejności zamontuje oporęczowania i w końcowej fazie remontu wykona nawierzchnię jezdni z kostki granitowej.

Na wniosek Gminy firma ENERGA S.A. wymieniła słupy energetyczne przy Placu Teatralnym i przełożyła kable linii zasilającej do kanałów technologicznych w konstrukcji mostu.

Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych