Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 24 kwietnia br. w samo południe wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej kapy chodnikowej do granicy granitowego krawężnika mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony południowej.
Kolejnym etapem będzie wykonanie analogicznych robót od strony północnej.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych