Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z realizacją zadania pn. Wymiana drzwi garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu w dniu 23 listopada br. w strażnicy w Trzcińcu zostały zamontowane nowe drzwi, które dzięki swej konstrukcji zapewnią niezawodna pracę i znaczne zmniejszenie straty ciepła w garażu. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła 31.807,80 zł, z czego 12.000,00 zł została sfinansowana ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu realizowanego pod nazwą „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 2019”. Pozostała  część – 19.807,80 zł będzie sfinansowana ze środków własnych Gminy Pułtusk.

Ponadto w ramach dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  dzięki dofinansowaniu udzielonemu właściwym OSP przez Gminę Pułtusk w 2019 r. udało się  przeprowadzić generalny remont w nowym garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w  Pułtusku za kwotę 35.291,00 zł, a także został zakupiony sprzęt przeciwpożarowy (motopompa i zestaw do  wyważania drzwi) dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w  Płocochowie za kwotę 54.860,00 zł.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Spraw Wojskowych i Administracji