Światło Pamięci
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Organizatorzy „Powiatowo-gminnych obchodów 80. rocznicy zbrodni katyńskiej” wyszli z inicjatywą „Pokoleniowego Światła Pamięci”. Chcielibyśmy, aby w piątek, 17 kwietnia 2020 r. dzieci i uczniowie placówek oświatowych z terenu miasta Pułtusk zapalili znicze, w miejscach upamiętniających poległych i pomordowanych na Wschodzie.


W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o wskazanie takich miejsc. Informacje dotyczące miejsca i osoby, której ono dotyczy, można zgłaszać osobiście w Wydziale Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Staszica 35, II p. lub pocztą elektroniczną na adres: ep@pułtusk.pl do 31 marca br.


Były lata, kiedy pamięć o ofiarach zbrodni katyńskiej trudno było podtrzymywać, ale nasi przodkowie zachowali ją. Teraz my winniśmy przekazać kolejnym pokoleniom prawdę o historii naszego narodu
oraz pamięć o tych, którzy niejednokrotnie mają jedynie symboliczne miejsce pochówku.