Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Nawiązując do informacji z dnia 2 marca br. o rozpoczęciu przez Gminę Pułtusk renowacji metalowego krzyża znajdującego się w Pułtusku u zbiegu ulic Jana Pawła II i Nasielskiej, będącego unikalnym wytworem dawnego kowalstwa, składam serdeczne podziękowania: panu Bogdanowi Pieńkosowi – Radnemu Rady Miejskiej w Pułtusku za bezinteresowne przeprowadzenie renowacji części metalowych krzyża, Pułtuskiemu Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. za oczyszczenie i wyprofilowanie uszkodzonego kamiennego obelisku oraz Straży Miejskiej za pomoc w jego ponownym zamontowaniu. Odnowiony i ustawiony w tym samym miejscu krzyż będzie mógł jak dawniej, przez długie lata, zdobić
i ubogacać wjazd do naszego Miasta.

Burmistrz miasta Pułtusk