Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W dniu 7 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Umowę podpisali: Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk, Teresa Turek –  Skarbnik Miasta Pułtusk,  Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Janina Orzechowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wartość ogółem projektu: 2 487 593,00 zł.

Dofinansowanie: 1 582 855,00 zł.

Długość przebudowanego odcinka: 2,074 km

Planowany termin zakończenia projektu:  31.12.2020 r.