Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia:

Płatności obszarowe – aktualności dotyczące 2020 roku. Szkolenie odbędą się
w dniu 27.03.2020 r. od godziny 10.00 w Sali Rady Starostwa Powiatowego w Pułtusku
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk.

Wykładowcy: pracownicy Biura Powiatowego ARIMR w Golądkowie.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A, tel.  23 692 11 86, 723 435 331.