przekazanie laptopów do nauki zdalnej

12 maja 2020 r. w imieniu Gminy Pułtusk Sekretarz Miasta – Partycja Kazimierczak przekazała kolejny, po zakupionych 35 laptopach w ramach programu Zdalna Szkoła, sprzęt komputerowy do nauki zdalnej dla uczniów. Dyrektorzy czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk odebrali 14 laptopów o łącznej wartości 33 600 zł. oprac. Wydziałczytaj więcej…

Utwardzanie placu

Na prośbę Wspólnoty Mieszkaniowej z ul. Rynek 17a Gmina Pułtusk przekazała materiały odzyskane z rozbiórki dróg staromiejskich: kostkę w ilości 220 m², krawężniki – 45 mb oraz oporniki 45 mb w celu wyrównania i utwardzenia placu podwórzowego znajdującego się za budynkiem wspólnoty. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

Gmina Pułtusk została zakwalifikowana jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się równieżczytaj więcej…

Maszt solarny

W ramach planu poprawy bezpieczeństwa przewidzianego w projekcie inwestycyjnym pn. „Remont ciągu ulic Starego Miasta o dł. 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”, realizowanego dzięki  dofinansowaniu z wojewódzkiego Funduszu Dróg Samorządowych, wykonane zostaną wyniesione przejścia dla pieszych doświetlone masztami oświetlenia solarnego. W załączeniu fotografie z montażu i ustawienia lamp.czytaj więcej…

Znalezisko - mury miejskie z XVI w.

Interesujące znalezisko archeologiczne odsłonięto w pasie jezdni ulicy Świętojańskiej na jej odcinku między ulicą Kotlarską i Staszica. Patrząc od strony Rynku na przedmościu głównej historycznej arterii miasta, jest to fragment muru obwodowego przebiegającego ukośnie z wychyleniem w kierunku południowo-zachodnim, załamanego pod kątem prostym w przybliżeniu w kierunku północno-wschodnim. Konstrukcja ceglanaczytaj więcej…

Inwestycje PWiK Sp. z o.o.

W maju br. nastąpi odbiór końcowy inwestycji związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości prawie 5 000 000 złotych – tj. kanalizacji w ulicach: Wspólna i Rybitew, Białowiejska i Zielona Dróżka oraz Pod Wróblem. W czerwcu br. planowane jest zakończenie modernizacji węzła osadowego na oczyszczalni ścieków – wartość zadnia okołoczytaj więcej…

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie ,,Pamiętnik 2020”. Szczegóły dotyczące regulaminu znajdą Państwo pod linkiem: http://muzeum-niepodleglosci.pl/wydarzenia-w-palacu/konkurs-pamietnik-2020/czytaj więcej…

Remont piwnic pod wieżą ratuszową

W projekcie adaptacji piwnic starego ratusza przewidziano: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wraz z budową schodów zewnętrznych oraz przebudowę i zmianę sposobu użytkowania łącznika pomiędzy wieżą ratuszową a budynkiem ratusza z pomieszczenia informacji turystycznej na sezonową kawiarnię. Inwestycja w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych wrazczytaj więcej…

W związku z ostrzeżeniem wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie informujemy, że  od  godz. 14.00  dnia 11.05.2020 r. do godz. 23:00 dnia 11.05.2020 r. na terenie Gminy Pułtusk prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 25 mm orazczytaj więcej…