Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Drodzy Sołtysi sołectw Gminy Pułtusk,

z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza Wsi, pragniemy wszystkim sołtysom gminy Pułtusk złożyć wyrazy uznania za codzienny trud i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy wszelkiej pomyślności, konstruktywnej i merytorycznej współpracy pełnej wzajemnego zrozumienia zarówno z mieszkańcami, jak i władzami samorządowymi oraz dużo optymizmu w dążeniu do realizacji wyznaczonych przez siebie celów, a przede wszystkim społecznego szacunku i uznania dla Państwa ciężkiej pracy.

Dziękujemy za Państwa trud i zaangażowanie w wypełnianie codziennych obowiązków, podejmowanie inicjatyw, które przekładają się na rozwój sołectwa, a tym samym naszej gminy. Dziękujemy, że są Państwo głosem lokalnych społeczności przekazującymi potrzeby i oczekiwania mieszkańców.