Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

29 października 2019 r. w auli im. Roberta Schumana, Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której wręczono odznaczenia i nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi z rejonu płockiego, ciechanowskiego i ostrołęckiego.

Uroczystość odbyła się z udziałem Aurelii Michałowskiej – Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Doroty Skrzypek oraz Krzysztofa Wiśniewskiego – Wicekuratorów Oświaty. Gośćmi uroczystości byli m.in.: Sławomir Adamiec – Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, Artur Standowicz – Wicewojewoda Mazowiecki, przedstawiciele: samorządów terytorialnych, związku zawodowego NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pułtusk reprezentowała Maria Korbal – członek ZG ZNP, prezes Oddziału Powiatowego ZNP w Pułtusku oraz Tomasz Sobiecki – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk.

Podczas uroczystości wyróżnieni zostali nauczyciele z pułtuskich szkół.

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej otrzymały:

Dorota Dębska

Beata Milczarczyk.

Nagrodę Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymała:

Marzena Sadowska

Medal Komisji Edukacji Narodowej:

Małgorzata Włodarczyk

Mariusz Osica

Danuta Jabłońska

Katarzyna Gniedziejko.