NOWY WYGLĄD RYNKU – nowe zasady ruchu

Otoczenie najdłuższego rynku w Europie zmienia się z dnia na dzień. W tym tygodniu oprócz prac drogowych zostały nasadzone nowe drzewa gat. głóg pośredni ‘Paul Scarlett’ oraz klon kulisty Acer platanoides ‘Globosum’ w pozostawionych na ten cel rezerwach w chodniku. Nadal rosnąć będą jesiony na końcu ul. Rynek z uwagi na … Czytaj dalej NOWY WYGLĄD RYNKU – nowe zasady ruchuczytaj więcej…