NOWA KADENCJA SOŁTYSÓW GMINY PUŁTUSK

W dniu 8 maja br. w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się spotkanie władz miasta z Sołtysami Gminy Pułtusk. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Zastępca Burmistrza Tomasz Sobiecki, Skarbnik Miasta Teresa Turek, Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz wraz  z radnymi.

Sołtysi Gminy Pułtusk na spotkaniu z przedstawicielami samorządu Gminy Pułtusk

Przede wszystkim na spotkanie licznie przybyły osoby, które pośredniczą między mieszkańcami, a władzami gminy, starają się dbać o lokalną społeczność nierzadko angażując się w wydarzenia, które aktywizują kilka pokoleń. Mowa o Sołtysach Gminy Pułtusk: tych byłych, którzy usłyszeli słowo „dziękuję” oraz obecnych, którym powiedziano „powodzenia”.

W trakcie uroczystości podziękowania i upominki sołtysom wręczył Burmistrz Miasta wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej. Specjalne podziękowania i upominki wręczono ustępującym sołtysom. W sposób szczególny podziękowano sołtysom pełniącym tę funkcję najdłużej – Ryszardowi Rakockiemu Sołtysowi wsi Zakręt, Henrykowi Godlewskiemu Sołtysowi wsi Boby oraz Andrzejowi Mitkowskiemu Sołtysowi wsi Płocochowo, ale podziękowano również sołtysom pełniącym swoje funkcje krócej – Tadeuszowi Wardzie Sołtysowi wsi Moszyn oraz Danucie Słończewskiej Sołtysowi wsi Kokoszka. Natomiast nowo wybranym sołtysom Gminy Pułtusk w kadencji 2019 – 2024 wręczono zaświadczenia o wyborze, życząc owocnej pracy i wielu sukcesów.

Samodzielny Referat Biura Rady Miejskiej