Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

27 września w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku odbyła się realizacja zadania profilaktycznego pod hasłem: “Nie daj się nałogom – bądź po prostu sobą” finansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadanie miało na celu uświadomienie uczniom zagrożenia związanego ze spożywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych jak również udział w konkurencjach o tematyce sportowej, wiedzowej i integracyjnej. Wszyscy uczniowie zostali zwycięzcami! 

Dziękujemy uczniom za udział, nauczycielom za przygotowanie drużyn i gościom za przybycie. Dziękujemy uczniom – artystom ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku za piękny śpiew i Dominice Mazurkiewicz za prowadzenie!  

Przygotowanie zadania: Anna Poteraj-Jaworska, Marta Dobrzyńska, Małgorzata Kaczmarczyk
Konkurencje sportowe – Monika Brzozowska.