Dziś jest:

Strona Główna

Najpiękniejsza pułtuska witryna sklepowo-usługowa

Konkurs

Burmistrza Miasta Pułtusk

Pułtuskiej Gazety Powiatowej

na „Najpiękniejszą pułtuską witrynę sklepowo-usługową”

Do konkursu zostało zgłoszonych 13 witryn.

Zachęcamy do wzięcia udziału w sondzie internetowej.

Głosowanie trwa do 23 maja 2017 r.

Prosimy o wskazanie przez osobę oddającą głos najpiękniejszej witryny.

 

REGULAMIN I KONKURSU

 „NAJPIĘKNIEJSZA PUŁTUSKA WITRYNA SKLEPOWO-USŁUGOWA”

1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady konkursu na „Najpiękniejszą pułtuską witrynę sklepowo-usługową” ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pułtusku www.pultusk.pl, stronie internetowej www.pultusk24.pl oraz w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej.
 2. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Pułtusk.
 3. Współorganizatorem konkursu jest Pułtuska Gazeta Powiatowa z siedzibą w Pułtusku, ul. Kotlarska 8.

2

Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do właścicieli punktów handlowych i usługowych z terenu miasta Pułtusk.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie witryny sklepowej lub usługowej z terenu miasta Pułtusk.
 3. Witrynę do konkursu może zgłosić właściciel/współwłaściciel punktu handlowego/usługowego lub inna osoba za zgodą właściciela/współwłaściciela punktu.
 4. Do konkursu można zgłaszać projekty. Temat dekoracji jest dowolny. Dekoracja może być wykonana dowolną techniką przy użyciu dowolnych materiałów.
 5. W celu wzięcia udziału w konkursie należy dokonać zgłoszenia za pośrednictwem wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem witryny w formacie – jpg, o minimalnej rozdzielczości 800 dpi na adres redakcja.pgp@pultusk24.pl, listownie lub osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Kotlarskiej 8, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.
 6. Współorganizator po 3 dniach od zakończenia przyjmowania zgłoszeń przekaże do Urzędu Miejskiego w Pułtusku wszystkie formularze wraz z załącznikami, stanowiące dokumentację konkursową.
 7. Wypełnienie formularza i wysłanie/dostarczenie go na jeden z podanych adresów oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu i uczestnictwo w konkursie.

3

Czas trwania konkursu

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu rozpoczyna się z dniem jego ogłoszenia – 7 marca 2017 r. i kończy się 14 kwietnia 2017 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 maja 2017 r.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pułtusku, ul. Rynek 41 w czerwcu 2017 r. przed rozpoczęciem Sesji Rady Miejskiej.

4

Zasady wyłonienia zwycięzców

 1. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne nagrody w następujący sposób:
 2. poprzez kupony zamieszczone w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej w dniach 18 kwietnia – 16 maja 2017 r. (4 wydania),
 3. sondę internetową zamieszczoną na stronie www.pultusk.pl w dniach 18 kwietnia – 23 maja 2017 r. (4 pełne tygodnie),
 4. poprzez głosowanie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatorów, które odbędzie się do dnia 10 maja 2017 r.
 5. Komisja Konkursowa rozpatrując zgłoszenia będzie brała pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, estetykę i spójność z otoczeniem.
 6. Po wyłonieniu zwycięzców konkursu, organizator skontaktuje się z nagrodzonymi w celu powiadomienia ich o wygranej i ustalenia sposobu odbioru nagrody. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej www.pultusk.pl, www.pultusk24.pl oraz w Pułtuskiej Gazecie Powiatowej.

5

Nagrody

Burmistrz Miasta Pułtusk przyznaje trzy równorzędne nagrody pieniężne po 1500 zł brutto dla każdego   ze zwycięzców.

6

Pozostałe informacje

 1. Wszelkie pytania i wątpliwości można wyjaśnić z następującymi osobami telefonicznie lub drogą mailową:
 2. Anna Morawska – redaktor naczelna Pułtuskiej Gazety Powiatowej naczelna.pgp@pultusk24.pl, 500 098 226
 3. Ewa Kowalczyk – sekretarz redakcji Pułtuskiej Gazety Powiatowej e.kowalczyk@pultusk24.pl, 502 037 635
 4. Aneta PurzyckaKierownik Samodzielnego Referatu Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku aneta.purzycka@pultusk.pl, 513 435 864

7

Postanowienia końcowe

 1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska i danych sklepu lub punktu usługowego oraz zdjęć witryny biorącej udział konkursie we wszystkich publikacjach prasowych oraz internetowych dotyczących konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie w przypadku nieprzewidzianych w regulaminie sytuacji.
 3. Sytuacje sporne, wątpliwości i sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu, których decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//