Kryż na mogile z 1920 r.
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Pułtuskie samorządy gminny i powiatowy, pragnąc uczcić zbliżającą się setną rocznicę powstrzymania nawały bolszewickiej w 1920 roku, zaplanowały wspólne przeprowadzenie remontu mogiły bohaterów spoczywających na pierwszym cmentarzu, którzy w pamiętnych dniach tamtego sierpnia oddali życie
w obronie naszego Miasta i okolic. Stan tego historycznie ważnego miejsca walki i męczeństwa naszych Rodaków budzi wiele zastrzeżeń i wymaga troski oraz ponownego zadbania. W ramach remontu zostanie jednocześnie odnowione otoczenie kopca.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych