Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Po przejściowym wstrzymaniu ruszyły ponownie prace remontowo-adaptacyjne piwnic starego ratusza. Inwestycja realizowana jest w zakresie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych, a została zaplanowana w ramach projektu pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie 492.000,00 zł.

Co było przyczyną wstrzymania prac(?) W trakcie prowadzonych robót budowlanych związanych z adaptacją piwnic starego ratusza odkryto dodatkowe pomieszczenia piwniczne, które pozostawały dotychczas zamurowane. Okazało się, że są one pozostałością budynku ratusza miejskiego, który był wybudowany w roku 1728, lecz rozebrano go na początku XX stulecia. To odkrycie wymusiło wstrzymanie robót, przy czym o tym fakcie został natychmiast poinformowany konserwator zabytków.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku