Komunikat o funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta i Gminy Pułtusk

W Gminie Pułtusk funkcjonują dwa punkty zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Rybitew 32 i Płocochowo przy numerze 95. Punkty selektywnej zbiórki odpadów czynne są od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00, w soboty od 8:00 do 14:00. Odpady oddawane są na PSZOK na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami … Czytaj dalej Komunikat o funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Miasta i Gminy Pułtuskczytaj więcej…