Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z koniecznością podjęcia wzmożonych działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od poniedziałku 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Miejski w Pułtusku będzie zamknięty dla interesantów. 

Prosimy kontaktować się  z Urzędem Miejskim telefonicznie, drogą elektroniczną (e-mail, elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP) oraz pocztą tradycyjną. Wykaz telefonów i adresów znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku  oraz w poprzednich komunikatach.

Wejście do Urzędu Miejskiego, będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach, dotyczących wyłącznie spraw związanych z aktami zgonu i rejestracją urodzeń, po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty z Wydziałem Spraw Obywatelskich (tel. 23 306 72 02).

Dyżury Burmistrza Miasta Pułtusk, Zastępcy Burmistrza Miasta Pułtusk i Sekretarza Miasta Pułtusk w wymienionym okresie zostają odwołane. Skargi, wnioski i interwencje Burmistrz Miasta Pułtusk przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub poprzez system ePUAP.