Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z trwającymi pracami ziemnymi przy ul. Marii Konopnickiej,  w dniu dzisiejszym tj. 3  grudnia br., w godzinach porannych został odnaleziony niewybuch z okresu II Wojny Światowej. W  wyniku tego zdarzenia Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku zabezpieczyła rejon zdarzenia. Ze  względu na bliskość obiektów oświatowo – wychowawczych ewakuowano 350 uczniów wraz z personelem Zespołu Szkół Zawodowych im. B. Prusa w  Pułtusku oraz 63 wychowanków wraz z personelem Przedszkola Miejskiego Nr 4 w  Pułtusku. Do czasu przyjazdu patrolu rozminowania z Kazunia Nowego i odebrania materiału niebezpiecznego teren był stale monitorowany przez policjantów oraz współpracujących z nimi funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku i pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku