jubileusz złotych godów
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały uhonorowane pary, które przeżyły wspólnie pół wieku w małżeństwie. Jubileusz Złotych Godów obchodzili: Państwo Bernarda i Józef Sadziakowie oraz Anna i Kazimierz Jankowscy.

Uroczystość odbyła się 23 lipca br. w Sali Rady Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

jubileusz złotych godów

Osoby, które przeżyły wspólnie 50 lat w małżeństwie, są nagradzane w naszym kraju specjalnym medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dokonał Wojciech Gregorczyk Burmistrz Miasta Pułtusk wraz z Danutą Skrzypińską kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Burmistrz wręczył również listy gratulacyjne z najlepszymi życzeniami, by miłość Jubilatów trwała przez wiele kolejnych szczęśliwych i pogodnych lat.

„Jubileusz Złotych Godów cieszy się wielkim uznaniem, poważaniem i szacunkiem społecznym. Tak wiele wspólnie przeżytych lat to wspaniały przykład do naśladowania dla Waszych dzieci, wnuków i wszystkich młodych małżeństw. To również świadectwo, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka” – mówił burmistrz Wojciech Gregorczyk składając w imieniu samorządu gminy Pułtusk najserdeczniejsze gratulacje odznaczonym parom.

jubileusz złotych godów

Jubilaci i goście w miłej atmosferze wznieśli toast i poczęstowali się przygotowanym na tą okoliczność tortem. Uroczystość zakończyła się tradycyjnie – wspólnym, pamiątkowym zdjęciem jubilatów w towarzystwie rodzin, które towarzyszyły im w tym szczególnym dniu.

Wydział Edukacji i Promocji