Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

22 czerwca na pułtuskim rynku oraz na terenie Zamku Domu Polonii odbywał się Jarmark Średniowieczny, organizowany cyklicznie od 17 lat.

Organizatorami byli: Muzeum Regionalne w Pułtusku, Samorząd Gminy Pułtusk, Chorągiew Pułtuska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska oraz Dom Polonii w Pułtusku.

Wśród licznych atrakcji znalazły się miedzy innymi: pokazy walki na miecze, nauka średniowiecznych tańców, koncerty muzyki dawnej, a także stanowiska pracy kowala oraz garncarza i wiele innych.