zwieszanie działalnosci przez internet
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Działalność gospodarczą można zawiesić za pośrednictwem internetowego wniosku CEIDG-1 Znajduje się on na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek należy podpisać profilem zaufanym, który można założyć przez bankowość elektroniczną:

  1. Wejdź na www.pz.gov.pl.
  2. W górnym prawym rogu wybierz zarejestruj się.
  3. Środkowy kafelek: Banki i inne.
  4. Postępuj zgodnie z wymaganymi krokami przez www.pz.gov.pl.

Po założeniu profilu należy zalogować się na stronie CEIDG i wejść w zakładkę „zawieś działalność gospodarczą”.
Należy wypełnić formularz wniosku CEIDG-1 i wpisywać dane, które są zaznaczone kolorem różowym, następnie podpisać wniosek profilem zaufanym.

Wszelkie wskazówki dotyczące sposobu wypełniania wniosku znajdują się na stronie CEIDG.
W przypadku problemów z wypełnieniem formularza CEIDG można uzyskać pomoc telefoniczną (23) 306 72 01 w godz. 8:00 do 13:00.

Bożena Gadomska, inspektor ds. działalności gospodarczej