Dziś jest:

Strona Główna

BUDOWA CZERPNI TERENOWEJ PRZY PŁYWALNI

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku zakończył realizację prac budowlanych w ramach projektu pod nazwą: „Budowa czerpni terenowej przy budynku pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku zlokalizowanej przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3”. Zgodnie z założeniami, inwestycja ma na celu zmniejszenie poziomu hałasu generowanego do środowiska przez urządzenia i instalacje  wentylatorowni obsługującej pływalnię oraz zwiększenie ilości świeżego powietrza dostarczanego do hali basenowej. Wykonawcą robót budowlanych była firma ZC Projekt Cezary Żebrowski z siedzibą w Bielsku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 80.000 zł  ze środków własnych Gminy Pułtusk.

Skuteczność nowo wybudowanej czerpni terenowej przy pływalni MOSiR w Pułtusku potwierdziły przeprowadzone przez Zakład Badań Środowiskowych  w Warszawie-Wesołej pomiary hałasu do środowiska zewnętrznego pochodzącego od czerpni powietrza oraz wyrzutu spalin z kotłowni basenu pływackiego. W 2008 r. zaczęły napływać skargi mieszkańców na zbyt głośne działanie czerpni powietrza. Pomiary kontrolne przeprowadzone w marcu 2008 r. potwierdziły przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, na które uskarżali się mieszkańcy. Ekspertyzy wykazały, że „wlot czerpni usytuowano niezgodnie z pierwotnym projektem i przepisami”. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pułtusku w czerwcu 2014 r. wydał decyzję, w której czytamy o nieprawidłowościach w zakresie „przyjętych rozwiązań technicznych oraz jakości wykonania i nie zachowania warunków technicznych określonych w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. W wyniku podjętych działań nałożył na Gminę Pułtusk obowiązek przebudowy czerpni powietrza pływalni, w sposób zmniejszający niekorzystny wpływ na otoczenie.

Na wniosek Krzysztofa Nuszkiewicza Burmistrza Miasta Pułtusk w listopadzie 2015 r. sprawa została skierowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do ponownego rozpatrzenia. Po wykonaniu ponownych badań, inwestor (gmina Pułtusk) zaproponował nowe rozwiązania techniczne, które zostały wdrożone i wyeliminowały nadmierny poziom hałasu.

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//