Dziś jest:

Strona Główna

INWESTYCJA SIECI KANALIZACYJNEJ I OBRÓBKI OSADÓW W MIEŚCIE PUŁTUSK

 

25 marca 2019r. w siedzibie  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Pułtusku zostały podpisane  umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Wspólnej i ul. Rybitew oraz w ul. Pod Wróblem. Tym samym Zarząd PWIK zawarł  kontrakty na wszystkie zaplanowane w projekcie zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

Łączna wartość umów podpisanych na roboty budowlane od początku realizacji projektu wyniosła 16.378.912,20 zł.

 

Od początku realizacji projektu do końca marca 2019r. PWiK  Sp. z o. o  w Pułtusku podpisało  umowy z Wykonawcami na realizację następujących zadań:

Zadania, dla których zakończono roboty budowlane – istnieje możliwość i obowiązek wykonywania podłączeń do sieci:

 • Baltazara, Wygon I, Wygon II z uwzględnieniem nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki na terenie działek w obrębie 10 i 14 w Pułtusku. Wybudowano 840 mb kanalizacji sanitarnej; do sieci kanalizacyjnej przyłączono 19 posesji, w tym kompleks budynków zlokalizowanych przy ul. 3 Maja 20. Wykonawca: ZISG, Wod.-Kan., Energ., Handlu i Usług M.M. Młyńscy Sp.J.,ul. Śmiecińska 8, 06-400 Ciechanów.
 • Wojska Polskiego dopływ z Białowiejskiej i 17 Sierpnia oraz przebudowa kanalizacji ogólnospławnej.
  Wybudowano ponad 2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowano 269,3 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawca: PHU RABA L.Radzaj, R.G. Bartoszewicz Sp.J., ul. Kolejowa 10, 16-420 Raczki. W  wyniku zrealizowanej inwestycji z 40 budynków, które wcześniej były podłączone do kanalizacji ogólnospławnej ścieki odprowadzane są nowym systemem kanalizacji sanitarnej. Ponadto została stworzona możliwość podłączenia  dla 30  budynków, które wcześniej nie były  objęte zasięgiem kanalizacji.
 • Żwirki i Wigury i ul. New Britain, ul. Glinki. Wybudowano 736,13 mb kanalizacji. Wykonawca:  PHU RABA L.Radzaj, R.G. Bartoszewicz Sp.J.
 • Mickiewicza – Wybudowano 322,17 mb kanalizacji. Wykonawca:  PLAST–BUD Z. i K. Olszewscy Sp.J., ul. Bielińska 2, 06-400 Ciechanów.

Zadania w trakcie realizacji robót budowlanych – umowy z Wykonawcami podpisane w 2018 r.:

 • teren GS (na działkach o nr ewid.: 1/2 i 42/23 obręb 18) – planowane zakończenie koniec II kwartału 2019r. Wykonawca: PLAST – BUD Z. i K. Olszewscy Sp.J.
 • Wiśniowa i Winogronowa– planowane zakończenie koniec II kwartału 2019r. Wykonawca: PLAST–BUD Z. i K. Olszewscy Sp.J.
 • osiedle Śniegockiego – planowane zakończenie koniec II kwartału 2019r. Wykonawca: „MULTI–KOM Andrzej Nakielski”

Zadania w trakcie opracowania dokumentacji projektowej – umowy z Wykonawcami podpisane w 2019r.

 • Białowiejska i ul. Zielona Dróżka wraz z przepompownią ścieków” planowane zakończenie II kwartał 2020r. Wykonawca: „MULTI – KOM Andrzej Nakielski” .
 • Wspólna i ul. Rybitew wraz z przepompownią ścieków – planowane zakończenie II kwartał 2020r. Wykonawca:  PLAST – BUD Z. i K. Olszewscy Sp.J.
 • ul. Pod Wróblem – planowane zakończenie II kwartał 2020r. Wykonawca: PLAST – BUD Z. i K. Olszewscy Sp.J.

Oprócz wyżej wymienionych inwestycji, związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej, trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące „Przebudowy i rozbudowy istniejącego węzła osadowego poprzez zabudowę urządzenia odwadniającego (wirówki dekantacyjnej)
wraz z robotami budowlanymi na oczyszczalni ścieków w Pułtusku”
. Realizacja tego zadania ma  zakończyć się w I kwartale 2020r.

Kolejnym elementem realizacji celów projektu będzie  zakup specjalistycznego samochodu do konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

Zachęcamy Mieszkańców do podłączania się do nowo wybudowanej sieci.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej to szansa na  likwidację zbiorników bezodpływowych, które nie zawsze są szczelne, przez co do wody i gleby przedostają się niebezpieczne i zagrażające zdrowiu substancje. Ponadto korzystanie z sieci kanalizacji sanitarnej ma pozytywny aspekt finansowy, bo płacimy znacznie mniej niż za wywóz ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych. Mieszkańcy, którzy  podejmą decyzję o przyłączeniu do nowo wybudowanej sieci, mają na uwadze nie tylko ochronę środowiska naturalnego, ale również troskę o zdrowie. To również fundament pod kolejne inwestycje jakimi są modernizacja dróg na terenie naszego  miasta.

Po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach objętych projektem Mieszkańcy otrzymują od PWIK Sp. .z  o.o. w Pułtusku plan sytuacyjny z miejscem włączenia i rzędnymi kanalizacji oraz opisaną  procedurę podłączenia do sieci.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:   20.631.562,14 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 10.714.135,32 zł  

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki inwestycyjnej w wysokości  4.298 057,00 zł  

 

GŁÓWNYM CELEM przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków.

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU:

 • Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej     – 10,86 km
 • Długość przebudowanej kanalizacji ogólnospławnej     –   0,25 km
 • Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu – 807 osób.

 

 

 

 

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//