Dziś jest:

Strona Główna

Internetowa baza firm

Burmistrz Miasta Pułtusk, w ramach działań promujących lokalną przedsiębiorczość, zaprasza Przedsiębiorców z terenu Gminy Pułtusk do umieszczania informacji na temat własnej firmy w Internetowej Bazie Firm dostępnej na stronie Portalu Internetowego Gminy Pułtusk.

Dodanie firmy do bazy jest bezpłatne.

Firmę można dodać do bazy poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.pultusk.pl, a następnie przesłanie go wraz z dokumentacja zdjęciową na adres um@pultusk.pl.

Przed wypełnieniem i złożeniem formularza należy zapoznać się z treścią regulaminu.

Osobą do kontaktu w ww. sprawie jest Pani Barbara Godlewska – tel. 23 692 59 99.

 

 

REGULAMIN INTERNETOWEJ BAZY FIRM

 1. W celu promowania lokalnej przedsiębiorczości Urząd Miejski w Pułtusku utworzył INTERNETOWĄ BAZĘ FIRM dostępną na stronie internetowej – www.pultusk.pl.
 2. Udział w BAZIE jest bezpłatny.
 3. W bazie może znaleźć się każdy Przedsiębiorca, który ma siedzibę na terenie Gminy Pułtusk.
 4. Warunkiem wprowadzenia firmy do BAZY jest przesłanie do Urzędu Miejskiego w Pułtusku wypełnionego formularza (tj. zgłoszenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) drogą elektroniczną na adres: um@pultusk.pl.
 5. Za wprowadzenie firmy do BAZY odpowiedzialny jest pracownik Urzędu Miejskiego w Pułtusku .
 6. Za aktualność prezentowanych danych – po wprowadzeniu firmy do BAZY – odpowiedzialny jest Przedsiębiorca.
 7. W przypadku zmiany danych dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności, Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miejskiego w Pułtusku o wszelkich zaistniałych zmianach. Zgłoszenie powinno nastąpić w formie określonej w pkt 4 tj. drogą elektroniczną na adres: um@pultusk.pl.
 8. Urząd Miejski w Pułtusku jest uprawniony do weryfikacji Bazy.
 9. Weryfikacja polega na sprawdzeniu i porównaniu INTERNETOWEJ BAZY FIRM z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrem Sądowym.
  W przypadku wykreślenia firmy z Ewidencji lub Rejestru zostanie ona również wykreślona z BAZY.
 10. Administrator Bazy Firm zastrzega sobie prawo do usunięcia firmy z BAZY, jeżeli w sposób rażący zostaną naruszone postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 11. Akceptując Regulamin Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 12. Przedsiębiorca wyraża zgodę na bezpłatne umieszczenie swoich danych na stronie www.pultusk.pl prowadzonej przez Urząd Miejski w Pułtusku.

 

Załącznik do regulaminu

...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//