Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, związanymi z ustalaniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, OUG informuje o obowiązujących przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz.868 ze zm.).

Szczegółowe informacje w załącznikach:

Iza Jurczak, Sekretarz Dyrektora, OKRĘGOWY URZĄD GÓRNICZY W WARSZAWIE