Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 informujemy o zawieszeniu od piątku, 13 marca 2020 r. do odwołania handlu na terenie targowiska miejskiego w Grabówcu, zarządzanego przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wydział Zarządzania Kryzysowego,

Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej