Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z wprowadzeniem wielu ograniczeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się  wirusa SARS CoV-2 i w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 zagrażającej życiu i zdrowiu mieszkańców Gminy Pułtusk, w dniu 8 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta Pułtusk wydał zarządzenie w  sprawie szczególnych form udzielania pomocy dla społeczności lokalnej Gminy Pułtusk. Wynika z  niego, że osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym może być udzielona szczególna pomoc, ponieważ często nie mają one możliwości zorganizowania jej we własnym zakresie.

O szczegółach dotyczących form i zakresu pomocy informują właściwi pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pułtusku (23 692 52 65).

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ