Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z utrzymywaniem się zagrożenia zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 Burmistrz Miasta Pułtusk wydał zarządzenia przedłużające – do odwołania – ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku (wraz z Dziennym Domem Opieki „Senior-WIGOR” oraz Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą „Słonecznikowa Brać”) i  wyłączające z działania obiekty administrowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku (pływalnia i stadion).

Jednocześnie apelujemy o stosowanie się do wszystkich zaleceń wynikających z  wprowadzenia stanu epidemii, a w szczególności do pozostawania w izolacji i stosowania się do ograniczeń w przemieszczaniu się. W celu zminimalizowania możliwości zakażenia należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w miejscach publicznych. 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej