Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Szanowni Państwo,

w związku z wydaniem przez Burmistrza Miasta Pułtusk zarządzenia nr 140/2020w  sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku informujemy, że w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się  choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 został wprowadzony od dnia dzisiejszego (tj. 13 marca br.) do dnia 25 marca 2020 r. ograniczony dostępu do  pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Ograniczenia dotyczą możliwości osobistego załatwiania spraw. Bezpośredni kontakt interesantów i pracowników Urzędu Miejskiego w  Pułtusku jest możliwy wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki. Wszystkie pozostałe sprawy będą załatwiane poprzez składanie podań, wniosków, pism, zapytań oraz pozostałej dokumentacji w Biurze Podawczym Urzędu bądź kontaktowaniu się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Pułtusku lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku telefonicznie, za  pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Powyższa sytuacja podyktowana jest koniecznością izolacji w celu ograniczenia powstałego zagrożenia.

            Z góry dziękujemy za zrozumienie i wyrozumiałość.

            W celu uzyskania niezbędnych informacji od poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Pułtusku, poniżej zamieszczamy niezbędne dane kontaktowe:

  • Wydział Organizacji i Nadzoru kontakt tel.: 23 306 72 01 e -mail: orn@pultusk.pl
  • Referat Podatków i Opłat Lokalnych tel.: 23 306 72 06 – 08 e- mail: fn-pol@pultusk.pl
  • Wydział Spraw Obywatelskich tel.: 23 306 72 02, USC tel. 23 306 72 03 e-mail : so-usc@pultusk.pl
  • Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury tel.: 23 306 72 04 – 05 lub 23 306 72 37 e-mail: gga@pultusk.pl
  • Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel.: 23 306 72 26 – 27 e mail: krs@pultusk.pl
  • Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych tel.: 23 306 72 23 – 24 e-mail: ipsp@pultusk.pl
  • Wydział Edukacji i Promocji tel.: 23 306 72 67 e-mail: ep@pultusk.pl
  • Zespól Edukacji, Kultury i Sportu kontakt tel: 23 306 72 68
  • Zespół Turystyki i Promocji kontakt tel: 23 306 72 60

Jednocześnie wszystkie wnioski i pisma skierowane do Urzędu można składać internetowo poprzez stronę www.epuap.gov.pl. Wzory wniosków dostępne są  na  stronie pultusk.eboi.pl

Złożenie wniosku wymaga posiadania podpisu elektronicznego np. Profilu Zaufanego. Żeby założyć i potwierdzić profil zaufany bez wychodzenia z domu należy to  zrobić przez system bankowości internetowej (https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp)

Wszystkie wpłaty na konto Urzędu można dokonywać na rach. Nr PKO BP 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555, dotyczy to również opłat z tytułu podatków i opłat lokalnych:

Numer rachunku dla należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest indywidualny dla każdego składającego deklarację.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że  w  tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i  niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Od poniedziałku, 16  marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Powyższe ograniczenia działalności dotyczą również żłobków i klubów dziecięcych.  

Sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował również o  czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Od 12 marca zamknięte są gminne instytucje kultury: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku (wraz z  galerią i kinem), Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela (oraz jej filie), Muzeum Regionalne w Pułtusku. Ponadto odwołano wszystkie wydarzenia (w tym: koncerty, spektakle, wystawy, debaty, imprezy sportowe), które miały odbyć się w okresie od 12 marca do 14 kwietnia br.

Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa wprowadzono szereg ograniczeń w  funkcjonowaniu gminnych jednostek organizacyjnych. Od 12 do 25 marca br. Pływalnia i  Stadion Miejski w Pułtusku będą zamknięte. Od piątku 13 marca do odwołania zawieszony został handel na terenie targowiska miejskiego w Grabówcu, zarządzanego przez Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Od poniedziałku, 16 marca br. zostaje zawieszona działalność Dziennego Domu „Senior-WIGOR” oraz placówki wsparcia dziennego Świetlicy „Słonecznikowa Brać”, funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pułtusku.    

Apelujemy o odpowiedzialne postępowanie. Wszystkie podejmowane działania wprowadzane są dla Państwa bezpieczeństwa. Działanie szkół zostało zawieszone aby ograniczyć możliwość zakażenia i wskazane jest żeby dzieci pozostały w domach ograniczając aktywność zewnętrzną.

Przypominamy o zaleceniach dotyczących postępowania sanitarnego: jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w  Pułtusku – tel (23) 692 50 71, telefon alarmowy * : 509 352 119 *  Numer kontaktowy dla ludności czynny poza godzinami pracy, prosimy dzwonić tylko w nagłych przypadkach (http://pultusk.psse.waw.pl)

Zalecamy stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na  dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Pułtusku przedstawia komunikaty o sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu pułtuskiego. Dotychczas w naszym powiecie nie ma żadnego potwierdzonego przypadku wystąpienia COVID-19.

O kolejnych decyzjach i zaleceniach będziemy na bieżąco informować mieszkańców.

Prosimy o udostępnianie przekazywanych przez nas informacji w celu dotarcia do jak największej liczby osób.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY MIEJSKIEJ