Rynek
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Miejski
w Pułtusku informuje, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania w handlu na straganie
lub targowisku może przebywać 3 osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów.

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej,
Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska