Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z koniecznością udzielenia pomocy osobom chorym, objętych kwarantanną lub  nie  mających możliwości samodzielnego dokonania zakupów informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku uruchomił specjalny telefon (nr 500-314-279) pod, który mogą
telefonować osoby potrzebujące pomocy w zakresie zakupu żywności, lekarstw, art. higienicznych, itp.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku będą pełnić dyżur codziennie w godz. od 07.30 do 19.00.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,
SPRAW WOJSKOWYCH I STRAŻY
MIEJSKIEJ