Dziś jest:

Strona Główna

Miejsca pamięci narodowej

Cmentarze pułtuskie 
 • Cmentarz Żołnierzy Armii Radzieckiej wybudowany na „wieczną chwałę żołnierzom niezwyciężonej Armii Radzieckiej poległym w walkach o wyzwolenie Polski”. Cmentarz mauzoleum poległych żołnierzy Armii Radzieckiej zlokalizowany jest przy szosie Warszawa – Ostrołęka. Cmentarz zajmuje obszar 21.000 m² – znajduje się na nim 369 mogił zbiorowych i 85 mogił indywidualnych.
 • Kwatery ku czci tych, którzy zginęli za wolność Ojczyzny w walce z okupantem hitlerowskim – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 • Mogiła poświęcona żołnierzom poległym w obronie ojczyzny w wojnie polsko-sowieckiej. Mogiła wzniesiona w 70 rocznicę wydarzeń – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 • Pomnik poświęcony pamięci Żołnierzy Polski Podziemnej obwodu pułtuskiego, zamordowanych przez stalinowców w latach 1945 – 1956.” – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 • Mogiła żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli za wolność Ojczyzny w walce z okupantem hitlerowskim w 1944r. – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 • Mogiła na wieczną chwałę Synom Narodu Polskiego, którzy polegli w dniu 8 maja 1946r. – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 • Symboliczna mogiła żołnierzy Polski Podziemnej obwodu Pułtusk zamordowanych przez stalinowców w latach 1945 – 1956 – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 • Mogiła żołnierzy polskich poległych w sierpniu 1920 r., wzniesiona w latach 1920 – 1921. Odbudowana w 70. rocznicę ku czci bohaterskim żołnierzom polskim poległym w dniu 10 – 11 VIII 1920 r. pod Pułtuskiem w obronie niepodległej Ojczyzny w wojnie polsko-sowieckiej – cmentarz przy ul. Kościuszki.
 
Bazylika pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie w Pułtusku 
 • Tablica upamiętniająca 550-lecie utworzenia Kolegiaty w Pułtusku.
 • Tablica upamiętniająca poległych, pomordowanych, zaginionych i zmarłych żołnierzy Pułku 4-tego Ułanów Zaniemeńskich, którego 2 Szwadron formował się na Ziemi Pułtuskiej w 1918 r.
 • Tablica upamiętniająca żołnierzy 13 Pułku Piechoty i ich dowódcę ppłk Alojzego Nowaka, poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945.
 • Tablica upamiętniająca podchorążych i kadry kursów podchorążych rezerwy 8 D.P. przy 13 Pułku Piechoty w Pułtusku poległych, pomordowanych, zmarłych 1939 – 1980.
 • Tablica upamiętniająca więźniów politycznych okresu stalinowskiego katowanych, pomordowanych, represjonowanych.
 • Tablica pamiątkowa na 1000-lecie Pułtuska w roku 1968 z napisem: „Bogu Chwała, Ludziom Pokój”– front Kolegiaty Pułtuskiej.
 • Tablica upamiętniająca „Święte Polskie Tysiąclecie 966 – 1966” – front Kolegiaty Pułtuskiej.
 • Pomnik ks. bp. Andrzeja Noskowskiego, który w 1565 r. erygował w Pułtusku Kolegium Jezuickie, sprowadzał do Pułtuska wykładowców, architektów i artystów z różnych krajów Europy. Pochowany został w zbudowanej zgodnie z jego życzeniem kaplicy w Kolegiacie Pułtuskiej – plac Kolegiaty Pułtuskiej.
 • Pomnik bł. Jana Pawła II, odsłonięty 15.04.2010 r.
 
Kościół pw. św. Józefa 
 • Tablica poświęcona represjonowanym w kopalniach węgla, uranu, kamieniołomach w latach 1949-59 – żołnierzom, górnikom Ziemi Powiatu Pułtuskiego i Makowskiego.
 • Tablica upamiętniająca 52 rocznicę uwolnienia 47 więźniów politycznych z pułtuskiego więzienia przez oddział zbrojny WiN pod dowództwem porucznika Stanisława Łaneckiego w dniu 25.11.1946r. Usytuowana została na budynku dyżurki więzienia w 1998 r.

Kościół pw. śś. Piotra i Pawła 

 • Tablica poświęcona zmarłym nauczycielom, wychowankom byłego progimnazjum pułtuskiego i ś.p. Ludwikowi Krafftowi.
 • Tablica poświęcona gen. Leopoldowi Okulickiemu – ostatniemu komendantowi Armii Krajowej, zamordowanemu w Moskwie na Łubiance w grudniu 1946 r.
 • Tablica poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszko – kapelanowi Solidarności bestialsko zamordowanemu 19 października 1984 r.
 •  Tablica poświęcona ks. Piotrowi Skardze – napis na tablicy brzmi: „X. Piotr Skarga w Kollegium Jezuitów w Pułtusku, jednocześnie kaznodzieja Kollegiaty Miejscowej wiek XVI na pamiątkę wychowańcy szkół pułtuskich”.
 •  Tablica poświęcona świętemu Andrzejowi Boboli – męczennikowi, nauczycielowi w Kolegium Jezuickim w roku szkolnym 1617 – 1618.
 • Tablica ku czci uczniów i wychowawców Gimnazjum im. P. Skargi poległym za wolność Ojczyzny.
 •  Tablica w hołdzie ofiarom zniewolenia – żołnierzom Polski Podziemnej Obwodu Pułtuskiego zamordowanych przez UB w latach 1945 – 1956.
 •  Tablica ku czci żołnierzy Batalionów Chłopskich Ziemi Pułtuskiej poległych w walce z okupantem hitlerowskim i ze stalinizmem w latach 1940 – 1946.

Kościół pw. św. Krzyża 

 • Tablica na wieczną pamięć oficerom i żołnierzom WP Ziemi Pułtuskiej zamordowanym w Katyniu i innych obozach stalinowskich w latach 1939 – 1945.
 
Dom Polonii w Pułtusku
 • Tablica upamiętniająca stacjonowanie I sztabu 5 Brygady Saperów w 1945 r. oddająca hołd saperom Wojska Polskiego poległym w czasie rozminowania powiatu pułtuskiego i jego okolic.

Teren byłej Jednostki Wojskowej i aleja Wojska Polskiego

 • Pomnik i tablica – poświęcone pamięci żołnierzy I Batalionu Saperów poległych podczas rozminowywania kraju w latach 1945 – 1948.
 • Tablica upamiętniająca pobyt 13 Pułku Piechoty w budynkach Koszar w latach 1921 – 1939 r. – umieszczona na budynku jednostki wojskowej od strony al. Wojska Polskiego.
 • Tablica informująca o tym, że w budynku, na którym znajduje się tablica gestapo w latach 1940 – 1945 mordowało Polaków. Umieszczona jest na budynku przy al. Wojska Polskiego 7.

Budynek Urzędu Miejskiego w Pułtusku

 • Tablica ku czci Armii Polskiej, która 17 sierpnia 1920 r. w walce z bolszewikami wyzwoliła Pułtusk. Czynu tego dokonał 15 PP ”Wilków” działający w składzie Dziewiątej Dywizji Piechoty w ramach Armii dowodzonej przez gen. Władysława Sikorskiego.
 • Tablica upamiętniająca powódź w Pułtusku w 1958 r.
 • Tablica upamiętniająca zwycięską bitwę armii Napoleona z wojskami rosyjskimi w 1806 r.
 • Tablica w hołdzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, ufundowana przez Związek Legionistów Polskich Oddział w Pułtusku.
Szkoły pułtuskie
 • Tablica dla uczczenia 25. rocznicy 1905 – 1930 walki o szkołę polską młodzieży szkolnej z zaborem rosyjskim – umieszczona na budynku Liceum im. P. Skargi.
 • Tablica ku pamięci nauczycieli i wychowanków szkół pułtuskich zamęczonych w obozach i poległych w walce z przemocą hitlerowską na wszystkich frontach II wojny światowej – umieszczona na ścianie budynku I Liceum im. P. Skargi.
 •  Tablica upamiętniająca państwowe Gimnazjum i Liceum im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku – budynek Publicznego Gimnazjum nr 1.
 • Tablica ku pamięci organizatorów, nauczycieli i wychowanków pułtuskich szkół pedagogicznych (Seminarium Nauczycielskiego, Państwowego seminarium Nauczycielskiego, Państwowego Liceum Pedagogicznego, Liceum Pedagogicznego Wychowawczyń Przedszkoli, Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego) – budynek Zespołu Szkół im. B. Prusa.
Budynek Kina „Narew”
 • Tablica upamiętniająca 80. rocznicę Pułtuskiego Towarzystwa Muzyczno – Dramatycznego.
 • Tablica upamiętniająca 35 rocznicę zjednoczenia ruchu młodzieżowego ZWM OM TUR, ZMW RP, Wici, ZMD i utworzenia Związku Młodzieży Polskiej. Młodzież Ziemi Pułtuskiej.
Dom Rzemiosła i okolice 
 • Tablica upamiętniająca 50-lecie istnienia Domu Rzemiosła w Pułtusku 1948 – 1998 – budynek Domu Rzemiosła.
 • Pomnik Św. Jana Nepomucena – zniszczony przez Niemców podczas drugiej wojny światowej przywrócony miastu jako wotum mieszkańców Ziemi Pułtuskiej w roku jubileuszowym (24.09.2000r.) – plac między Domem Rzemiosła a kanałem.
 • Pomnik Wiktora Gomulickiego – poety, prozaika, piewcy Warszawy i Pułtuska – park Gomulickiego.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela 

 • Popiersie Joachima Lelewela, patrona Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – front budynku biblioteki.
 • Pomnik pamięci Jana z Sandecza Maleckiego, drukarza pułtuskiego – plac przed Pułtuską Biblioteką Publiczną.
Ulica Daszyńskiego
 • Pomnik „Walki i Męczeństwa” poświęcony pamięci żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez hitlerowców w 1942 r. – usytuowany przed dworcem PKS, ul. Daszyńskiego.
 • Tablica poświęcona pamięci uczestników walk z hitlerowcami – usytuowana na murze ogrodzeniowym przy ul. Daszyńskiego przy dworcu PKS.
Archiwum Państwowe
 • Tablica upamiętniająca założenie kościoła NMP w Pułtusku – budynek Archiwum Państwowego.
Okolice mostu przy ul. Wyszkowskiej
 • Pomnik ku czci Żołnierzom Września poświęcony pamięci żołnierzy drobnych formacji Obrony Narodowej, które pod dowództwem majora Kazimierza Mazura zatrzymały we wrześniu 1939 r. nacierające na Pułtusk oddziały hitlerowskie.
Park im. Narutowicza
 • Pomnik Zesłańców Syberyjskich jest hołdem oddanym pamięci Zesłańców Syberyjskich uczestników walk o niepodległość Polski.
Ulica Kościuszki
 • Tablica upamiętniająca działaczy i tradycje teatralne sięgające XVI wieku, utworzona w setną rocznicę powstania stałej sceny teatru pułtuskiego (plac przed Bankiem Spółdzielczym).
 • Tablica informująca o lokalizacji hitlerowskiego przymusowego obozu pracy. Utworzona w 1983 r. przez Pułtuskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne.
Ulica Rynek
 • Tablica upamiętniająca pobyt Napoleona w latach 27.12.1806 – 01.01.1807 – zamieszczona na budynku ul. Rynek 29.
 • Tablica upamiętniająca pobyt Wiktora Gomulickiego wraz z rodziną w latach 1854 – 1864 – znajduje się przy ul. Rynek 37.
Bulwar 5 Brygady Saperów 
 • Tablica poświęcona Aleksandrowi Gajkowiczowi, twórcy nowoczesnych dróg w Polsce usytuowana na rogu ul. Gajkowicza i Bulwaru 5 Brygady Saperów.
 • Tablica upamiętniająca miejsce, w którym hitlerowcy stworzyli Obóz Jeńców Radzieckich od kwietnia do sierpnia 1944 r. przy Bulwarze 5 Brygady Saperów.
Plac Józefa Piłsudskiego
 • Pomnik poświęcony pamięci ludności żydowskiej, ofiar holocaustu z ziemi pułtuskiej, odsłonięty 21.06.2004 r.

ulica Jana Pawła II

 • Pomnik poświęcony pamięci ludności żydowskiej, znajduje się na terenie dawnego kirkutu, odsłonięty 5.07.2012 r.

ulica Armii Krajowej

 • Pamiątkowy krzyż i kamień z napisem: „Niech potomni nie zapomną. Za wolną i niepodległą Polskę, w tym miejscu 4 września 1944 r. zostali rozstrzelani przez hitlerowców żołnierze Armii Krajowej”.
...

Wydarzenia

Galeria

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij
//